Lige – ikke ens

I min fritid har jeg gennem mange år arbejdet frivilligt med forskellige initiativer, for at sikre ligestilling og mangfoldighed Mine erfaringer herfra bringer jeg ind i mit politiske virke for Alternativet.

Ligestilling betyder ikke, at vi alle skal være ens.
Ligestilling betyder at vi skal have lige muligheder og lige rettigheder.
Vi sKal lytte til hinanden og være nysgerrige – for det er sådan dialog starter.
Jeg vil arbejde for ligestilling i bredeste forstand; for kvinder og mænd, for børn og ældre, for alle seksualiteter og etniciteter, for både de nye danskere og dem, der har været her i generationer.
Helt enkelt skal vi være lige – ikke ens.
Se mere under hashtag #ligeikkeens

Integration

Vi har i Danmark et fælles ansvar for at hjælpe de mennesker, som er kommet hertil på flugt fra krig, vold og klimakatastrofer.
Integration er ikke en let opgave, og den kræver at vi bruger ressourcer til at få det til at lykkes. Men lykkes kan det! Hvis vi hjælper flygtninge i gang og giver dem ansvar, tager vi ikke bare hånd om mennesker i nød, men sikrer også at vi stadig er et mangfoldigt samfund i fremtiden.

Ingen religion er bedre end andre, og vi skal udvise samme respekt og hensyn til alle – uanset om man beder til Allah eller Buddha eller krammer træerne på Djursland. Vi skal også være pragmatiske – drejer det sig eks. om mad, så kan alle religioner være med omkring en vegetarisk kost.